0946951535

Hotline bán hàng

0914 951 535

Hotline bán hàng

Danh mục sản phẩm

Blue Gemstones

EVT.VN 10 năm trước 633 lượt xem

Blue Gemstones

   

   
  Blue Gemstones

   

   

  Gemstone Crystal System Density Hardness Refractive index Treatments
  lapisAgate microcrystalline 2.66 6.5-7.0 1.544-1.553 dying
  aquamarineAquamarine hexagonal 2.72 7.5-8.0 1.577-1.583 heat

  apaiteApatite

  hexagonal 3.2 5 1.63-1.64 heat
  azuriteAzurite monoclinic 3.7-3.8 3.5-4.0 1.730-1.838 none
  benitoiteBenitoite hexagonal 3.64 6.0-6.5 1.757-1.804 none
  chrysocollaChrysocolla microcrystalline 2.00-2.24 2-4 1.54 none
  sapphireCorundum trigonal 4.00 9.0 1.762-1.770 heat
  diamondDiamond cubic 3.52 10 2.417 radiation, drilling, fracture filling
  lapisLapis Lazuli various 2.75 5.50 1.500 none
  moonstoneMoonstone monoclinic 2.56 6.0-6.5 1.518-1.526 none
  sapphireSapphire hexagonal 4.00 9 1.762-1.770 heat, fracture filling
  spinelSpinel cubic 3.60 8 1.718 none
  tanzaniteTanzanite orthorhombic 3.30 6.0-7.0 1.690-1.700 heat
  topazTopaz orthorhombic 3.53 8.0 1.619-1.627 blue is irradiated
  tourmalineTourmaline trigonal 3.06 7.0-7.5 1.624-1.644 heat
  turquoiseTurquoise triclinic 2.73 5.0-6.0 1.610-1.650 dying, sealing
  zirconZircon tetragonal 4.00 6.50 1.810-1.815 none
  Tin Liên Quan

  Bình luận bài viết

  • Hãy là người bình luận đầu tiên !