0946951535

Hotline bán hàng

0914 951 535

Hotline bán hàng

Danh mục sản phẩm

Blue Gemstones

EVT.VN 9 năm trước 566 lượt xem

Blue Gemstones

   

   
  Blue Gemstones

   

   

  Gemstone Crystal System Density Hardness Refractive index Treatments
  lapisAgate microcrystalline 2.66 6.5-7.0 1.544-1.553 dying
  aquamarineAquamarine hexagonal 2.72 7.5-8.0 1.577-1.583 heat

  apaiteApatite

  hexagonal 3.2 5 1.63-1.64 heat
  azuriteAzurite monoclinic 3.7-3.8 3.5-4.0 1.730-1.838 none
  benitoiteBenitoite hexagonal 3.64 6.0-6.5 1.757-1.804 none
  chrysocollaChrysocolla microcrystalline 2.00-2.24 2-4 1.54 none
  sapphireCorundum trigonal 4.00 9.0 1.762-1.770 heat
  diamondDiamond cubic 3.52 10 2.417 radiation, drilling, fracture filling
  lapisLapis Lazuli various 2.75 5.50 1.500 none
  moonstoneMoonstone monoclinic 2.56 6.0-6.5 1.518-1.526 none
  sapphireSapphire hexagonal 4.00 9 1.762-1.770 heat, fracture filling
  spinelSpinel cubic 3.60 8 1.718 none
  tanzaniteTanzanite orthorhombic 3.30 6.0-7.0 1.690-1.700 heat
  topazTopaz orthorhombic 3.53 8.0 1.619-1.627 blue is irradiated
  tourmalineTourmaline trigonal 3.06 7.0-7.5 1.624-1.644 heat
  turquoiseTurquoise triclinic 2.73 5.0-6.0 1.610-1.650 dying, sealing
  zirconZircon tetragonal 4.00 6.50 1.810-1.815 none
  Tin Liên Quan

  Bình luận bài viết

  • Hãy là người bình luận đầu tiên !