0946951535

Hotline bán hàng

0914 951 535

Hotline bán hàng

Danh mục sản phẩm

Cách ngõ tiếng việt có dấu

TRANG SỨC EM VÀ TÔI 11 năm trước 628 lượt xem

  Kiểu gõ TELEX
  Kiểu gõ này sử dụng các phím chữ để làm dấu.

  s = sắc

  f = huyền

  r = hỏi

  x = ngã

  j = nặng

  z = xóa dấu thanh đã bỏ. Ví dụ: toansz = toan

  w = dấu trăng trong chữ ă, dấu móc trong các chữ ư, ơ.

  aa = â

  dd = đ

  ee = ê

  oo = ô