0946951535

Hotline bán hàng

0914 951 535

Hotline bán hàng

Danh mục sản phẩm

Tên đá quý bắt đầu B

EVT.VN 11 năm trước 1354 lượt xem

  Gemstone Crystal System Density Hardness Refractive index Treatments

  bastnasite
  Bastnasite

  hexagonal 4.95-5.0 4.0-5.0 1.717-1.818 none

  benitoite
  Benitoite

  hexagonal 3.64 6.0-6.5 1.757-1.804 none

  beryl
  Beryl

  hexagonal 2.72 7.5-8.9 1.577-1.583 heat, radiation, fracture filling, oiling

  bloodstone
  Bloodstone

  microcrystalline 2.60 6.5-7.0 1.535-1.539 none

  ruby
  Bixbite

  hexagonal 2.66 7.5-8.0 1.567-1.572 none

  brazillianite
  Brazillianite

  monoclinic 2.97 5.5 1.602-1.621 none