0946951535

Hotline bán hàng

0914 951 535

Hotline bán hàng

Danh mục sản phẩm

NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG

NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG 10 năm trước 485 lượt xem

NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG

  NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG

  NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG

  NĂM SINH 

  MẠNG

  NĂM SINH 

  MẠNG

  1940 - Canh Thìn

  Kim

  1979 - Kỷ Mùi

  Hỏa

  1941 - Tân Tỵ

  Kim

  1980 - Canh Thân

  Mộc

  1942 - Nhâm Ngọ

  Mộc

  1981 - Tân Dậu

  Mộc

  1943 - Quý Mùi

  Mộc

  1982 - Nhâm Tuất

  Thủy

  1944 - Giáp Thân

  Thủy

  1983 - Quý Hợi

  Thủy

  1945 - Ất Dậu

  Thủy

  1984 - Giáp T

  Kim

  1946 - Bính Tuất

  Thổ

  1985 - Ất sửu

  Kim

  1947 - Định Hợi

  Thổ

  1986 - Bính Dần

  Hỏa

  1948 - Mậu Tý

  Hỏa

  1987 - Đinh Mão

  Hỏa

  1949 - Kỷ Sửu

  Hỏa

  1988 - Mậu Thìn

  Mộc

  1950 - Canh Dần

  Mộc

  1989 - Kỷ Tỵ

  Mộc

  1951 - Tân Mão

  Mộc

  1990 - Canh Ngọ

  Thổ

  1952 - Nhâm Thìn

  Thủy

  1991 - Tân Mùi

  Thổ

  1953 - Quý Tỵ

  Thủy

  1992 - Nhâm Thân

  Kim

  1954 - Giáp Ngọ

  Kim

  1993 - Quý Dậu

  Kim

  1955 - Ất Mùi

  Kim

  1994 - Giáp Tuất

  Hỏa

  1956 - Bính Thân

  Hỏa

  1995 - Ất Hợi

  Hỏa

  1957 - Đinh Dậu

  Hỏa

  1996 - Bính T

  Thủy

  1958 - Mậu Tuất

  Mộc

  1997 - Đinh Sửu

  Thủy

  1959 - Kỷ Hợi

  Mộc

  1998 - Mậu Dần

  Thổ

  1960 - Canh T

  Thổ

  1999 - Kỷ Mão

  Thổ

  1961 - Tân Sửu

  Thổ

  2000 - Canh Thìn

  Kim

  1962 - Nhâm Dần

  Kim

  2001 - Tân Tỵ

  Kim

  1963 - Quý Mão

  Kim

  2002 - Nhâm Ngọ

  Mộc

  1964 - Giáp Thìn

  Hỏa

  2003 - Quý Mùi

  Mộc

  1965 - Ất Tỵ

  Hỏa

  2004 - Giáp Thân

  Thủy

  1966 - Bính Ngọ

  Thủy

  2005 - Ất Dậu

  Thủy

  1967 - Đinh Mùi

  Thủy

  2006 - Bính Tuất

  Thổ

  1968 - Mậu Thân

  Thổ

  2007 - Đinh Hợi

  Thổ

  1969 - Kỷ Dậu

  Thổ

  2008 - Mậu T

  Hỏa

  1970 - Canh Tuất

  Kim

  2009 - Kỷ Sửu

  Hỏa

  1971 - Tân Hợi

  Kim

  2010 - Canh Dần

  Mộc

  1972 - Nhâm T

  Mộc

  2011 - Tân Mão

  Mộc

  1973 - Quý Sửu

  Mộc

  2012 - Nhâm Thìn

  Thủy

  1974 - Giáp Dần

  Thủy

  2013 - Quý Tỵ

  Thủy

  1975 - Ất Mão

  Thủy

  2014 - Giáp Ngọ

  Kim

  1976 - Bính Thìn

  Thổ

  2015 - Ất Mùi

  Kim

  1977 - Đinh Tỵ

  Thổ

  2016 - Bính Thân

  Hỏa

  1978 - Mậu Ngọ

  Hỏa

  2017 - Đinh Dậu

  Hỏa