0946951535

Hotline bán hàng

0914 951 535

Hotline bán hàng

Danh mục sản phẩm

NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG

NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG 9 năm trước 414 lượt xem

NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG

  NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG

  NĂM SINH VÀ CUNG MẠNG

  NĂM SINH 

  MẠNG

  NĂM SINH 

  MẠNG

  1940 - Canh Thìn

  Kim

  1979 - Kỷ Mùi

  Hỏa

  1941 - Tân Tỵ

  Kim

  1980 - Canh Thân

  Mộc

  1942 - Nhâm Ngọ

  Mộc

  1981 - Tân Dậu

  Mộc

  1943 - Quý Mùi

  Mộc

  1982 - Nhâm Tuất

  Thủy

  1944 - Giáp Thân

  Thủy

  1983 - Quý Hợi

  Thủy

  1945 - Ất Dậu

  Thủy

  1984 - Giáp T

  Kim

  1946 - Bính Tuất

  Thổ

  1985 - Ất sửu

  Kim

  1947 - Định Hợi

  Thổ

  1986 - Bính Dần

  Hỏa

  1948 - Mậu Tý

  Hỏa

  1987 - Đinh Mão

  Hỏa

  1949 - Kỷ Sửu

  Hỏa

  1988 - Mậu Thìn

  Mộc

  1950 - Canh Dần

  Mộc

  1989 - Kỷ Tỵ

  Mộc

  1951 - Tân Mão

  Mộc

  1990 - Canh Ngọ

  Thổ

  1952 - Nhâm Thìn

  Thủy

  1991 - Tân Mùi

  Thổ

  1953 - Quý Tỵ

  Thủy

  1992 - Nhâm Thân

  Kim

  1954 - Giáp Ngọ

  Kim

  1993 - Quý Dậu

  Kim

  1955 - Ất Mùi

  Kim

  1994 - Giáp Tuất

  Hỏa

  1956 - Bính Thân

  Hỏa

  1995 - Ất Hợi

  Hỏa

  1957 - Đinh Dậu

  Hỏa

  1996 - Bính T

  Thủy

  1958 - Mậu Tuất

  Mộc

  1997 - Đinh Sửu

  Thủy

  1959 - Kỷ Hợi

  Mộc

  1998 - Mậu Dần

  Thổ

  1960 - Canh T

  Thổ

  1999 - Kỷ Mão

  Thổ

  1961 - Tân Sửu

  Thổ

  2000 - Canh Thìn

  Kim

  1962 - Nhâm Dần

  Kim

  2001 - Tân Tỵ

  Kim

  1963 - Quý Mão

  Kim

  2002 - Nhâm Ngọ

  Mộc

  1964 - Giáp Thìn

  Hỏa

  2003 - Quý Mùi

  Mộc

  1965 - Ất Tỵ

  Hỏa

  2004 - Giáp Thân

  Thủy

  1966 - Bính Ngọ

  Thủy

  2005 - Ất Dậu

  Thủy

  1967 - Đinh Mùi

  Thủy

  2006 - Bính Tuất

  Thổ

  1968 - Mậu Thân

  Thổ

  2007 - Đinh Hợi

  Thổ

  1969 - Kỷ Dậu

  Thổ

  2008 - Mậu T

  Hỏa

  1970 - Canh Tuất

  Kim

  2009 - Kỷ Sửu

  Hỏa

  1971 - Tân Hợi

  Kim

  2010 - Canh Dần

  Mộc

  1972 - Nhâm T

  Mộc

  2011 - Tân Mão

  Mộc

  1973 - Quý Sửu

  Mộc

  2012 - Nhâm Thìn

  Thủy

  1974 - Giáp Dần

  Thủy

  2013 - Quý Tỵ

  Thủy

  1975 - Ất Mão

  Thủy

  2014 - Giáp Ngọ

  Kim

  1976 - Bính Thìn

  Thổ

  2015 - Ất Mùi

  Kim

  1977 - Đinh Tỵ

  Thổ

  2016 - Bính Thân

  Hỏa

  1978 - Mậu Ngọ

  Hỏa

  2017 - Đinh Dậu

  Hỏa