0946951535

Hotline bán hàng

0914 951 535

Hotline bán hàng

Danh mục sản phẩm

Hệ tinh thể trực thoi

Trang sức Em và Tôi 10 năm trước 1101 lượt xem

Trong tinh thể học, hệ tinh thể trực thoi là một trong bảy hệ tinh thể thuộc nhóm điểm. Có thể hình dung ô mạng trực thoi là sự kéo dài theo hai trục của ô mạng lập phương theo tỉ lệ khác nhau và tạo thành hình lăng trụ với các mặt là hình chữ nhật. Các

  Hệ tinh thể trực thoi

  Trong tinh thể họchệ tinh thể trực thoi là một trong bảy hệ tinh thể thuộc nhóm điểm. Có thể hình dung ô mạng trực thoi là sự kéo dài theo hai trục của ô mạng lập phương theo tỉ lệ khác nhau và tạo thành hình lăng trụ với các mặt là hình chữ nhật. Các môdun đơn vị trên các trục là ab và c thì a và b được quy ước nằm trong mặt phẳng đáy, còn c biểu diễn chiều đứng. Tất cả các véctơ đơn vị đều vuông góc với nhau. Các thông số mạng được biểu diễn như sau: a ≠ b ≠c và ba góc \alpha = \beta = \gamma = 90^o

  Có bốn ô mạng Bravais thuộc hệ tinh thể này: trực thoi đơn giản, trực thoi tâm đáy, trực thoi tâm khối, và trực thoi tâm mặt.

  trực thoi đơn giản trực thoi tâm đáy trực thoi tâm khối trực thoi tâm mặt
  Trực thoi, đơn giản Trực thoi, tâm đáy Trực thoi, tâm khối Trực thoi, tâm mặt

  Hệ tinh thể này gồm các lớp theo kí hệu quốc tế, kí hiệu Schoenflies, và ví dụ khoáng vật.

  Tên Quốc tế Schoenflies Ví dụ
  Lưỡng tháp trực thoi \frac2mmm D2h sulfuaolivinaragonit
  Tháp đơn trực thoi 2 mm C2v hemimorphitbertrandit
  Bốn mặt trực thoi 222 D2 epsomit
   


  Xem thêm Hệ tinh thể lập phương

  Hệ tinh thể lập phương là một hệ tinh thể có các ô đơn vị là hình lập phương. Đây là một trong những dạng tinh thể đơn giản nhất và phổ biến nhất của các tinh thể kim loại. Một cách tổng quát, nếu viết theo các véctơ tịnh tiến không gian thì cấu trúc lập phương sẽ có các hằng số mạng a = b = c  và ba góc \alpha = \beta = \gamma = 90^o.

  Có ba kiểu mạng Bravais có cấu trúc tinh thể lập phương gồm:

  • Lập phương đơn giản: là một hình lập phương, mỗi nút mạng là một nguyên tử nằm ở đỉnh của hình lập phương có cạnh là hằng số mạng. Cấu trúc lập phương đơn giản chỉ chứa 1 nguyên tử trong một ô nguyên tố.
  • Lập phương tâm mặt (hay lập phương diện tâm): là cấu trúc lập phương với các nguyên tử nằm ở các đỉnh hình lập phương (8 nguyên tử) và 6 nguyên tử khác nằm ở tâm của các mặt của hình lập phương. Cấu trúc này chứa 4 nguyên tử trong một ô nguyên tố. Trong tinh thể học, cấu trúc lập phương tâm mặt được ký hiệu là fcc (Face-centered cubic). Các chất điển hình có cấu trúc fcc là nhômđồng...
  • Lập phương tâm khối: là cấu trúc lập phương với 8 nguyên tử ở các đỉnh hình lập phương và 1 nguyên tử ở tâm của hình lập phương. Cấu trúc này chứa 2 nguyên tử trong một ô nguyên tố, và thường được ký hiệu là bcc (Body-centered cubic).

  Có 36 nhóm không gian lập phương và 5 nhóm điểm được liệt kê theo bảng dưới đây:

  Nhóm điểm # Các nhóm không gian lập phương
  23\,\! 195-199 P23 F23 I23 P213 I213  
  m\bar3\,\! 200-206 Pm\bar3 Pn\bar3 Fm\bar3 Fd\bar3 I\bar3 Pa\bar3 Ia\bar3  
  432\,\! 207-214 P432 P4232 F432 F4132 I432 P4332 P4132 I4132
  \bar4 3m\,\! 215-220 P\bar43m F\bar43m I\bar43m P\bar43n F\bar43c I\bar43d  
  m\bar3 m\,\! 221-230 Pm\bar3m Pn\bar3n Pm\bar3n Pn\bar3m Fm\bar3m Fm\bar3c Fd\bar3m Fd\bar3c
  Im\bar3m Ia\bar3d

   

  • Cấu trúc lập phương đơn giản có hệ số xếp chặt chỉ là 52%.
  • Cấu trúc lập phương tâm mặt có hệ số xếp chặt là 74%.
  • Cấu trúc lập phương tâm khối có hệ số xếp chặt 68%.

  Cấu trúc tinh thể